24 januari 2021

Meer dan 5000 keer bedankt!

Meer dan 5000 fans en Aalstenaars keken naar de virtuele fandag. Bedankt daarvoor! Een onverhoopt succes!

Het geluid kon beter, we hebben de fout gevonden. Eén van de webcams streamde vaak ook geluid en dit is een les voor komende virtuele gelegenheden.

Een dikke merci aan iedereen die hieraan meewerkte: Paulien, Tom, Stijn en Stijn (ja twee maal Stijn 🙂 ), schepen Matthias De Ridder, Leonard Santos, Anthony, Peter,… Maar ook een dikke merci aan de coaches, entourage en spelers die een vrije dag opgaven om de fans te plezieren.

Bedankt aan reizen De Lathauwer en de andere partners: Aalst.Tv, Oilsjt Een Weireldstad, en Oilsjt Mjoezik!

En zo tracht deze club blijvend innovatief te zijn om de fans in deze tijden toch zo dicht als mogelijk bij het team te brengen.

#omdatonzefansbelangrijkzijn

#okapiaalstublieft