PERSBERICHTEN

Beste Okapi-sympathisant, met grote verbazing namen we vandaag kennis van enkele persberichten aangaande onze favoriete club. We hebben hier akte van genomen en overleggen morgen met de bevoegde instanties. Later meer. Bestuur Okapi Aalstar
X