OEFENWEDSTRIJDEN REGISTRATIE (200 PLAATSEN)

Beste fans,

Op dit moment werkt Okapi Aalst hard aan het COVID INFRASTRUCTURE RISK MODEL, een document dat elke club die meer van 200 fans (indoor - 400 outdoor) wil toelaten moet invullen en na advies van de lokale verheid, een viroloog en preventieadviseur finaal een go moet krijgen van de minister. Bij het opstellen van dit model worden we zeer hard gesteund door de sportdienst van de stad Aalst en door de Pro Basketball League die na een doorlichting door Mensura voor alle zalen en dus ook voor Het Forum een protocol maakte.
Dat de richtlijnen en maatregelen streng zijn hoeft geen betoog. Okapi Aalst heeft niet alleen de intentie maar de plicht om zich daar volledig naar te richten en te volgen. We trachten samen met de Pro Basketball League, de stad en Mensura elke abonneehouder binnen te loodsen op een corona veilige manier. Dat is ons doel!

Wat betreft de oefenwedstrijden hebben we 200 plaatsen ter beschikking.
Enkel en alleen via de website okapiaalst.be kunnen één van deze plaatsen aangevraagd worden. Gezien de strenge corona maatregelen wordt hierop geen enkel, maar echt geen enkele uitzondering toegestaan. Een mail sturen, een berichtje via de Facebook pagina of een telefoon naar de dienst ticketing is zinloos.

Wanneer de vraag groter blijkt dan de 200 beschikbare plaatsen worden de seats als volgt toegewezen:
1. We kijken eerst naar de abonneehouders die hun abonnement reeds betaalden
2. We kijken naar de datum van de betaling van het abonnement
3. We kijken naar de datum van deze aanvraag voor ticket(s) oefenwedstrijden

LET OP
* Men kan enkel zoveel tickets aanvragen als het aantal abonnementen die op jouw naam staan. Ook hier wordt - gezien de strenge corona maatregelen - geen enkele uitzondering toegestaan.
* Men stuurt de aanvraag via de website EENMALIG. De deadline wordt gezet op DONDERDAG 24.09. Je duidt dus alle wedstrijden aan dat je graag komt kijken.

Aan de hand van deze aanvragen stelt Okapi Aalst 200 tickets ter beschikking. Deze zijn uiteraard gratis. De aanvrager ontvangt een mail terug (na 24.09) met daarin
* de wedstrijden waarop hij/zij mag aanwezig zijn
* de seat nummer en blok waar men VERPLICHT moet gaan zitten.

VERPLICHT
Iedereen drukt de mail af. De mail dient als inkombewijs. De strenge corona maatregelen nopen ons iedereen te weigeren die geen mail met juiste data kan voorleggen. Ook hier wordt geen enkele uitzondering toegestaan.

https://www.okapiaalst.be/registratieformulier-oefenwedstr…/

#OkapiAalstUBLIEFT

X