Het tweede deel van de Krokusvakantie staat traditioneel in het teken van de selectiedagen, een tweedaags moment waarop de coaches via oefeningen, observatie en evaluatie de ploegen samen stellen voor het volgende seizoen. Met kleine oogjes ging Okapi Tv langs....

Met diepe treurnis vernam de club deze ochtend het overlijden van Paul Matthijs, tot 2 seizoenen geleden de secretaris van Okapi en de jeugdwerking. Paul zetelde een aantal jaren in het hoofdbestuur en een lange tijd in het jeugdbestuur en was zeer nauw betrokken bij...

X